T I I N A L E I V O

LUOMI- JA KYYNELTIEKIRURGI

Ruskeat silmät
laakari  

Tiina Leivo

Koulutus

Olen valmistunut lääkäriksi vuonna 1993 ja silmätautien erikoislääkäriksi vuonna 2002. Olen suorittanut silmäkirurgian erityispätevyyden, ja erityisosaamisalueeni on okuloplastinen kirurgia eli luomien ja kyynelteiden kirurgia. Akateeminen oppiarvoni on lääketieteen tohtori. Kaikki tutkintoni ovat Helsingin Yliopistosta.

Lisäkoulutus

Kotimaisten koulutusten lisäksi käyn vuosittain ulkomailla jatkokoulutuksessa. Osallistun alani kongresseihin, kirurgisiin hands-on koulutuksiin sekä käyn ulkomaisissa yksiköissä kliinisillä vierailu-jaksoilla. Esimerkiksi vuonna 2008 osallistuin American Academy of Ophthalmologyn kongressiin ja useisiin hands-on koulutuksiin. Lisäksi osallistuin ja pidin esitelmän European Society of Cataract and Refractive Surgery kongressissa. Vuonna 2009 olen osallistunut Nordic Society of Oculoplastic and Reconstructive Surgery kongressiin, sekä olen ollut vierailu-jaksolla Lontoon Moorfield’s Hospitalin okuloplastian yksikössä. Vuonna 2010 osallistuin American Academy of Opthalmology - kongressiin ja hands on - koulutuksiin. Lisäksi osallistuin ja pidin esitelmän Kongress der Deutchen Ophthalmochirurger - kongressissa.

Työkokemus

Toimin erikoislääkärinä HYKSin okuloplastian yksikössä. Yksityissektorilla teen leikkauksia Suomen Terveystalossa, jossa toimin myös silmäkirurgian ja silmätautien erikoisalajohtajana. Olen erikoistunut luomi-ja kyyneltiekirurgiaan, suorittaen tuhansia leikkauksia. Koulutan työssäni myös nuoria lääkäreitä. Yksityissektorilla teen laaja-alaisesti erityyppisiä luomi- ja kyyneltieleikkauksia, joista tavallisimpia ovat luomikasvainten poistot sekä esteettiset ylä- ja alaluomileikkaukset.

Artikkelit ja esitelmät

Tutkimustöitäni on julkaistu kotimaisissa ja ulkomaisissa lääketieteellisissä ammattijulkaisuissa. Artikkelini käsittelevät silmävammoja, okuloplastista kirurgiaa, kaihikirurgiaa, terveystaloustiedettä ja seulontatutkimuksia. Julkaisu- ja artikkeliluetteloni (linkin artikkelit 1,2,4,5,6,7,12,13 ja17). Pidän toistuvasti kirurgian koulutuksia HYKSissä, sekä esityksiä koti- ja ulkomaisissa kongresseissa.

Jäsenyydet ja luottamustoimet

Olen Suomen Lääkäriliiton, Suomen silmäkirurgiyhdistyksen, Pohjoismaisen okuloplastisten kirurgien yhdistyksen sekä American Academy of Ophthalmologyn jäsen. Olen Suomen Silmälääkäriyhdistyksen vaalitoimikunnan kokoonkutsuja ja Suomen edustaja Pohjoismaiden okuloplastisten kirurgien yhdistyksessä. Toimin asiantuntija-arvioijana Acta Ophthalmologica - ja Duodecim - lehdissä.


© Joel Jutila päivitetty 9/2017